03
MAR
2021

SMIA

Bygningsrestaureringen er nå ferdig. Vi går nå i gang med å restaurere motoren og få drivverket i orden. Planen er å ha en operativ smie innen sommerferien 2021. En sentral og viktig...
01
OKT
2020

HISTORIEN OM SMIA VED MOEN TREBÅTBYGGERI

Båtbyggeriene på Moen hadde en forkjærlighet for to-taktsmotorer fra Wickmann på Rubbestadneset på Bømlo. Den gang kom motoren i deler og ble montert i båten av fabrikkens egen montør. To av...
06
JUN
2019