Crown_2

Mads Danielsen (1817-1891) og Carl Sivertsen (x- 1869) drev verft på Olavsholmen. Danielsen og Sivertsen var både redere og skippere.

Skipene ”Crown” og ”Britania” var bladt de støste skutene bygget i Risør og de gamle sjøfolkene fra Risør var ekstra stolte over å ha seilt på dem.

Skip bygget på Skibholmen

Avance           Brigg           1857           205 reg.tonn            Skipper Carl Sivertsen solgt som vrak 1891 Hull

Britania         Bark           1881           652 reg tonn            Reder Mads Danielsen og V. Normann, solgt til Kragerø 1911

Crown           Bark           1878           655 reg tonn             Reder Mads Danielsen  forliste i Atlanterhavet 1909

Delta             Skib           1867           457 reg tonn             Reder Mads Danielsen, forliste ved Florida høsten 1881                        

Expres           Skib           1868           322 reg tonn            Reder Mads Danielsen, forliste nord for Scotland 1888                        

Exquis           Bark           1879           258 reg tonn            Reder Mads Danielsen, solgt til Sverige 1901

Nordlyset     Skib           ?                159 kom læster          Reder Carl Sivertsen, forliste ved Tures Island mai 1871

Parat             Skonnert   1861           63 kom læster          Reder Danielsen, forliste i Biscayabukta 1902

Rota              Skib           1862           176 kom læster         Reder C. Svendsen, forliste i Atlanterhavet desember 1870

Thomas        Brig           1855           150 kom læster          Reder Mads Danielsen, Strandet ved Methel, Scotland

Triumph      Skib           1871           532 reg tonn reder    Mads Danielsen, Forliste i Atlanterhavet 1899