Stiftelsen Risør Kystkultursenter er fra 2015 Risør Kommunes maritime museumssatsing. Senteret har sitt virke i det rike trebåtbyggermiljøet i Risør. 

Regionens tradisjoner med båtbygging som fag og næring føres videre i båtbyggeriene i Risør og på Moen.  Kystkultursenteret gjør også dagens virksomhet og historie synlig gjennom arrangementer, utstillinger, åpent båtbyggeri, arkivarbeid, undervisning og publikasjoner.

Hovedtrekkene i Kystkultursenterets arbeid:

 • Risør Kystkultursenter ble stiftet i 2015 av båtbyggerne i Risør Trebåtbyggeri og Moen Trebåtbyggeri. Kystkultursenteret samarbeider tett med begge virksomhetene for å ivareta trebåtbyggertradisjonen og samtidig ta i bruk, og utvikle nye løsninger innen faget som del av en kontinuerlig utvikling.
 • Hovedfokus var først å bistå eier og driverne av båtbyggeriene med rehabilitering av bygningsmassen ved to av de gamle båtbyggeriene.
 • Viktig har det også vært å sikre verdifullt arkivmateriale og belyse kystkultur gjennom bokutgivelser og annen informasjonsvirksomhet.
 • Stiftelsen får årlig et driftstilskudd fra Risør kommune, mens det søkes eksterne midler til de store rehabiliteringsprosjektene. 
 • Under kan du lese mer om våre ulike aktiviteter og prosjekter. 

Formidling og aktiviteter:

 • Du er alltid velkommen til å besøke oss på Moen. Kanskje du bare vil «kikke» litt rundt eller slappe av ved brygga? Se litt på bygninger og skilting, eller følge kulturløypa? 
 • Kystkultursenteret arrangerer omvisninger og foredrag om båtbygging historie for små og store grupper – Kontakt oss for bestilling og priser.
 • Vi kan gjennomføre inspirasjonskurs i praktiske emner både for amatører og profesjonelle aktører. Kontakt oss!
 • Kystkultursenteret deltar på det årvisse arrangementet «Kystens dag»
 • Kystkultursenteret og Kystlaget samarbeider med ulike skoler om å gjennomfører «Den kulturelle skolesekken»

Publikasjoner og artikler

 • Praktboka Båtbyggerne fra Risør – Båtene de bygde av Asbjørn Halvorsen er utgitt i 2022 i samarbeid med Søndeled og Risør Historielag.
 • Kystkulturkart «Rundt omkring og inn forbi Risør» (2020)
 • Kystkulturkartet som puslespill (2020)
 • Båter til hele verden fra Em. Moen & Sønns båtbyggeri (2017)
 • Hel ved i 100 år (hefte ved 100 års jubileum for Em. Moen 2016)
 • KLM Tista: marinefartøyet fra Moen (2014)

Bygningsvern og bruk av anleggene på på Moen:

 • Båtbyggeriene på Moen i Risør kommune består av fire store privateide anlegg.
 • To av båtbyggeriene ivaretas i samarbeid med Risør Kystkultursenter.
 • Kulturminnene og kulturmiljøet på Moen er et håndfast minne om norsk treskipsbygging – en næring som hadde avgjørende betydning for den eventyrlige vekst og utvikling som preget landsdelen som Moen tilhører, og hele nasjonen, i siste halvdel av 1800 tallet.
 • Bygningshistorisk, samfunnshistorisk, med sin kontinuitet i tradisjonelle håndverksaktiviteter og samtidig med fortsatt stor bruksverdi er kulturmiljøet på Moen unikt i nasjonal sammenheng.
 • Gjennom sine historiske leveranser er Moen også sterkt integrert i nasjonal fartøyvernsammenheng. Alt dette har gjort det ukontroversielt å tilskrive Moen store kulturminneverdier. 
 • Riksantikvaren har uttalt at Båtbyggeriene på Moen er av nasjonal verdi. 

Fartøyvern og båtbygging:

 • I samarbeid med Moen Trebåtbyggeri AS og Risør Trebåtbyggeri A/S formidles fagkompetanse og håndverkstradisjon.
 • Det avholdes kurs og drives fagopplæring i regi av trebåtbyggeriene.
 • Populære prambyggerkurs i regi av Risør Kystlag gjennomføres i lokalene til K Christensen & Co Moens båtbyggeri på Hammeråker.
 • Spissgatteren Five (Bygget i Risør 1964) Overtatt 2021. Skal settes i seilbar stand.
 • «Agderbarken» – mulighetsstudie.

Arkivarbeid:

Arkivarbeid: Et prioritert, og stadig pågående arbeid, har vært å gjennomgå og digitalisere arkivene ved båtbyggeriene slik at disse blir sikret for fremtiden.

Det frivillige maritime miljøet "Rundt omkring og inn forbi Risør":

Båtbyggeriene på Moen

Maritime Risør

Kanonjolla Øster Riisøer 3

Risør II

Havbadeforeningen

Dykkerklubben

Fyr og sjømerker

Tryta – Risør jeger- og fiskeforening

Lingaard skuteminne

Naturlos 

friluftsrådet.no

Risør-Varden Svømmeklubb

Bedrifter og instanser med aktivitet og hjerte for kystkultur

MF Øisang (bygget på Moen) (Sykkelrute nr 1)

Risør By

Risør kommune Havnetjeneste
Aust-Agder Blad Kystkultur

Risør Trebåtbyggeri

Moen Trebåtbyggeri

LN Yachts

Den Glade Høvel

Lindstøl Skipsverft

Konvoibyen

Lindstøls Bokhandel

De gode hjelperne som støtter ulike prosjekter: