Båtbyggeriene på Moen i Risør består av 4 båtbyggerier:


 • 1: H. Gregersens båtbyggeri
 • 2: Emanuel Moen og Sønns båtbyggeri
 • 3: Sauviks Båtbyggeri (senere Verner Hansens båtbyggeri)
 • 4: K. Christensen & Co, Moens båtbyggeri

Til sammen er det 5 store båtbuer, samt en del tilleggsbygninger. Bygningene som står i dag er bygget mellom ca 1900 og 1950, men det har foregått båtbygging på Moen lenge før dette.

Båtbyggeriene på Moen i Risør er definert som et kulturminne av nasjonal interesse å bevare ( Ref Riksantikvaren)

H. Gregersens båtbyggeri

 • Signe Gregersen og Aslak Skiri eier og ivaretar et anlegget som består av 2 bygninger hvorav den ene er brukt til bryllup og sammenkomster. Det andre bygget er under restaurering og brukes som privat båtopplag. 

 • Gregersen og Skiri ivaretar og restaurerer selv sine bygninger.

Emanuel Moen og Sønns båtbyggeri

 • Anlegget er eid av Birthe Tvenge. Tvenge samarbeider med Kystkultursenteret når det gjelder restaurering.

 • Moen Trebåtbyggeri driver sin virksomhet i lokalene.

Sauviks båtbyggeri

 • Anlegget er eid av Birthe Tvenge.  Tvenge samarbeider med Kystkultursenteret når det gjelder restaurering.

 • Risør Trebåtbyggeri driver virksomhet i lokalene.

K. Christensen & Co, Moens båtbyggeri

 • Tharald Moen og Torstein Christensen eier og forvalter  anlegget på Hammeråker som består av flere store bygg.  Båtbyggeriet er leid ut til det lokale kystlaget hvor det blant annet drives kurser i prambygging, mens deler av den øvrige bebyggelsen er utleid i sommersesongen.
 • Eierne av Hammeråker ivaretar og restaureres selv sine bygninger.