Følg vår Facebookside, Risør Kystkultursenter, for åpningstider og arrangementer.

Besøksadresse:
Moensveien 38
4950 RISØR

Postadresse:

Risør Kystkultursenter
Buvikveien 23
4950 Risør
Norway

Telefon:

+47 37150266/97623375

Epost:

risor.kystkultursenter@woodenboat.net

Kystkultursenteret

Risør Trebåtbyggeri