§1. Navn og rettslig stilling

Stiftelsens fulle navn er ”Stiftelsen Risør Kystkultursenter”. Stiftelsen er en alminnelig stiftelse med tilhold i Risør kommune. Stiftelsen er regnskaps- og revisjonspliktig etter gjeldene lovverk og underlagt stiftelsesloven.

§2. Formål

Stiftelsen Risør Kystkultursenter skal drive et regionalt senter for fartøyvern og trebåtbygging med et spesielt ansvar for fagopplæring innen trebåtbygging.

Stiftelsen Risør Kystkultursenter skal være en aktiv båteier og båtbruker gjennom å erverve seg verneverdige bruksfartøyer som har lokal forankring.

Stiftelsen Risør Kystkultursenter skal samle, registrere, bevare og formidle Risørs maritime kulturarv. Kystkultursenteret har et regionalt ansvar for å formidle trebåtens historie og et lokalt ansvar for å synliggjøre hvordan kystkulturen har preget Risør kommune kulturelt, sosialt og økonomisk. Kystkultursenteret har et spesielt ansvar for å ordne, bevare og formidle arkivene etter båtbyggeriene på Moen.

Stiftelsen Risør Kystkultursenter skal aktivt delta i regionale og nasjonale maritime museumsnettverk. Kystkultursenteret skal være en naturlig samarbeidspartner for de lokale maritime lag og foreningene.

Risør Kystkultursenter er en ideell stiftelse med ikke erverv som formål.