john og  halvard

Her er vår dyktige dugnadsgjeng – John Bjørnholt og Halvard Ellefsen – i full sving med å gå gjennom arkivmateriale.

Vi samler, sikrer og tilgjengeliggjør arkivene fra 100 års båtbyggeraktivitet på Moen.

Gjennom 100 års aktivitet i båtbuene har konstruktører og håndverkere skapt anslagsvis 1.200 båter og fartøyer som har gjort Moen og Risør til begreper kysten rundt. Riksantikvarens liste over verneverdige fartøyer er sterkt preget av Moen-båter og båtbuene på Moen er kulturminner av stor nasjonal verdi. Anleggene er i fredningsklasse og har blitt sikret gjennom omfattende bygningsverntiltak støttet av Riksantikvaren, Kulturminnefondet, Aust-Agder fylkeskommune, Risør kommune, Sparebanken Sør og Stiftelsen Uni.

Selv om håndverket og produksjonen alltid har stått i sentrum, har aktiviteten generert store mengder arkivmateriale. I 2011 ble kulturhistoriker Torstein Arisholm engasjert som konsulent for å gi råd om hvordan arkivmaterialet etter båtbyggeriene best kan bevares for ettertiden og brukes i formidling og utvikling av aktiviteter på Moen. Arisholm konkluderte med at ”det er all grunn til å anta at brev, tegninger, fotografier og annet arkivmateriale kan gi oss økt kunnskap om båtene, båtbyggerne, kundene og samspillet med andre sektorer i samfunnet”.

Arkivet etter Gregersens båtbyggeri er det første vi har tatt i mot og ordnet. Arkivet blir nå digitalisert, registreres i programvaren ASTA 5 og tilgjengeliggjort gjennom Arkivportalen. Arkivmateriale blir oppbevart i brannsikre arkivskap.

Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd, Oslo Maritime Stiftelse, Stiftelsen Uni, Risør kommune, Aust-Agder Museum og Arkiv.