john og  halvard

Arkivene etter båtbyggeriene på Moen er godt bevart og med støtte fra Norsk Kulturråd blir de nå sikret for ettertiden. Vi er i gang med å ordne, registrere og digitalisere arkivet etter Gregersens båtbyggeri som ble etablert i 1906. Her ble det sjøsatt 291 fartøy over 30`fot, de fleste av dem fiskefartøy. Den siste båten ble levert 1988. Arkivet er ganske komplett fra 1940 og fremover og består av flere hundre byggetegninger, kontrakter, korrespondanse og regnskap. Arkivet blir registrert i ASTA og vil bli tilgjengelig på Arkivportalen.