Arkivene på Moen

 

I løpet av en hundreårsperiode sjøsatte båtbyggeriene på Moen om lag 1000 dekkede båter og en rekke mindre båter. Samlet sett har bedriftene etterlatt seg et omfattende arkivmateriale. 

 

Siden 2017 har Risør kystkultursenter arbeidet med sikring av dette arkivmaterialet. John Bjørnholt og Hallvard Ellefsen sørger for at dokumenter og tegninger systematiseres og registreres i henhold til Arkivverkets retningslinjer og programvare. 

Fra Em. Moen & Sønns båtbyggeri ble hele arkivet overdratt til Aust-Agder kulturhistoriske museum og arkiv (Kuben) i Arendal. 

Nå (2022) planlegges samme endestasjon for mesteparten av arkivet
etter K. Christensen & Co. – Moens båtbyggeri på Hammeråker. 

Arkivmaterialet fra H. Gregersens båtbyggeri er fortsatt i familiens eie. Forespørsler om innsyn rettes til Signe Gregersen. 

For å ha enkel, digital tilgang til det som avleveres, scannes sentrale dokumenter,
tegninger og foto. Arkivarbeidet er en viktig og omfattende for Risør
kystkultursenter. 

Vi vil gå i dialog med Kuben for å å få tilgjengeliggjort et representativt utvalg av materialet på Digitalarkivet.no.