Arkivene etter båtbyggeriene på Moen er av stor nasjonal interesse og blir nå sikret for ettertiden med støtte fra Norsk Kulturråd. Arkivgjengen bestående av Halvard Ellefsen, John Bjørnholt og Rune Nylund Larsen startet arbeidet høsten 2015 og nå er snart det første arkivet ferdig ordnet, registrert og digitalisert. Arkivet etter Gregersens båtbyggeri er registrert i ASTA og vil publiseres på www.arkivportalen.no i løpet av våren. Arkivet er tettest etter krigen, men vi har også funnet kontrakter fra de første årene etter etableringen i 1906. Mer enn 3000 dokumenter  og over 600 konstruksjonstegninger er digitalisert. Arkivarbeidet foregår i nært samarbeid med arkivavdelingen ved Kuben i Arendal og nå er vi  klare for å gå i gang med neste arkiv, 100 års-jubilanten Nilsen og Brødrene Moens båtbyggeri (senere Em. Moen & Sønns båtbyggeri).

Biltrafikk_5_2

328