Båthuset etter Verner Hansen (tidligere Sauviks båtbyggeri) er sammen med de andre båthusene på Moen et av de viktigste kulturminnene i Risør. Med støtte fra Kulturminnefondet, Aust-Agder Fylkeskommune og Stiftelsen Uni er det østre sidebygget restaurert og sikret for neste generasjon. Som dere ser av før og etter bildene er det gjort en stor jobb. Takk til alle som har bidratt for å redde båthusene på Moen.verner_østIMG_1328