Kulturmiljøet Moen

Kulturmiljøet på Moen er et håndfast minne om norsk treskipsbygging og fortsettelsen av denne tradisjonen. Treskipsbyggingen hadde avgjørende betydning for den eventyrlige vekst og utvikling som preget landsdelen som Moen tilhører, og hele nasjonen, i siste halvdel av 1800 tallet. På Moen ble håndverkstradisjonene videreført gjennom leveranser av nye fartøytyper til nye markeder.

Bygningshistorisk, samfunnshistorisk, med sin kontinuitet i tradisjonelle håndverksaktiviteter og samtidig med fortsatt stor bruksverdi er kulturmiljøet på Moen unikt I nasjonal sammenheng.

Gjennom sine historiske leveranser er Moen også sterkt integrert i nasjonal fartøyvernsammenheng. All dette har gjort det ukontroversielt å tilskrive Moen store kulturminneverdier.

Levende kystkultursenter eller bare kulisse?

Les Kulturminnefondets spennende omtale av båtbyggeriene på Moen. Artikkelen er fra Kulturminnefondets 15-årsjubileumsbok «Fornemmelse av fortida – fordel for framtida».

Blå skilt på Moen

Blå skilt er et kulturhistorisk formidlingsprogram som er utviklet av Oslo Byes Vel. Hensikten er bokstavelig talt å synliggjøre historien der den skjedde – enten stedet er knyttet til en betydningsfull person, en historisk begivenhet eller en viktig virksomhet.

Det finnes mange eksempler på liknende type skilting i byer og på steder med sans for sin historie, men i Norge er Blå skilt blitt selve beviset på at det dreier seg om «ekte historie». Skiltene er konvekse med superelliptisk fasong, blank emalje med spesiell blåfarge og skrift med fonter av typoen Boudoni.  Oslo Byes Vel lager kulturhistoriske skilt for hele landet, og slike skilt er montert fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør.

I 2022 er også kulturmiljøet Moen beriket fem kulturhistoriske skilt: et montert på Moensgården, et på Gregersens båtbyggeri, et på Em. Moen & sønns båtbyggeri, et på Sauviks (Verner Hansens) båtbyggeri og et på Hammeråker hos K. Christensen & Co. – Moens båtbyggeri.

Risør kystkultursenter er stolte over å ha innlemmet kulturmiljøet Moen i Blå skilt-familien.