«Five» – en havkappseiler fra Risør  

Året 2020 vil nok mest bli husket for alt som ikke skjedde, alle avlysningene forårsaket av vår aller minste fiende, eller venn, et virus. 

Men det var også året RKKS utvidet engasjementet sitt til å eie, og formidle historien om havkappseileren «FIVE».

Båten ble gitt av Vidar Teigene som gave til kystkultursenteret med det formål at den skal restaureres, settes i drift, tas vare på og bli en del av aktiviteten i det regionale fartøyvernet. Etter søknad har Riksantikvaren gitt «FIVE» status som vernet skip.

 Vinteren 20/21 sto båten i vinteropplag i Oslo. 

Fargebildet viser Five klar for transport til Risør.

I 2022 er Five trygt i «hus» på Moen

Det vil bli utarbeidet en restaureringsplan med mål både for fremdrift, kostnader og senere inntektsmuligheter og drift.

Havkappseileren

45 kvm spissgatteren «Five» ble tegnet av Sigurd Fr. Herbern (1900-1987) i 1963-4. Bestiller var Oslo-seileren Odd Lofterød, grunnleggeren av Odlo sportstøy og faren til skøyteløperen og seileren Odd Roar Lofterød.

Odd Lofterød ville ha en havkappseiler som han kunne hevde seg med i skandinaviske farvann. Herbern fant fram sine 25 år gamle tegninger av den store spissgatteren «Skagerak» og raffinerte dem etter beste evne. Det sier ikke så lite, for Herbern var «grossist» for raske spissgattere helt fra 1930-tallet.

 

Byggeoppdraget gikk til Aanon Kittelsen (1910-1990) på Lekerøya i Risør. I tillegg til at han hadde videreført distriktets tradisjoner for å levere fartøyer til Redningsselskapet, hadde Kittelsen utmerket seg gjennom å bygge noen store og prektige lystbåter. Han hadde selv gått i lære hos Herbern før krigen, og var nok den båtbyggeren i Risør-distriktet som leverte best «yacht-finish». Kittelsen bygget Odd Lofterøds femte båt (derav navnet «Five») av oregon pine på eik, med massivt teakdekk, mahogni aptering og blykjøl. «Five» ble sjøsatt i 1964, og Lofterød fikk god fart i båten, slik han hadde håpet. Mer moderne båttyper kom likevel snart til å friste, så han valgte å selge etter noen få år. I 1966-7 bygget Kittelsen et søsterskrog som fikk lengre hytte, mer turpreget arrangement/innredning og finerdekk under teakstavene på dekket. Denne båten, «Line», er visstnok havnet på Vestlandet et sted. 

Ifølge Riksantikvarens mangeårige fartøyvernsjef og store kjenner av gamle lystseilbåter, Fredrik Denneche, er «Five» og «Line» de to siste lystbåtene som er «bygget på ordentlig/gammeldags vis» her i landet. Altså ikke lestebygget eller med laminering og lim og moderne kompositt- og konstruksjonsløsninger. Kittelsens tegninger ble levert til KUBEN i Arendal for få år siden. Det er usikkert om det er tegninger av «Five» der, men vi vet at det finnes noen i Herbern-arkivet ved Norsk maritimt museum, Oslo.

I om lag 30 år hadde «Five» ulike eiere, og båten har stått på land de siste 21 av sine 56 år.

Fredrik Denneche uttaler at det er på tide å gi lystbåtbyggingen i Agder sin rettmessige plass i regionenes båt- og fartøybyggerhistorie. Aanon Kittelsen var slett ikke alene, men han var kanskje distriktets dyktigste.

 

«Five» er ca. 10,8 m lang (ca. 36 fot), 2,6 m bred og med 1,92 m dypgående. Vekt seilklar ca. 7,5 tonn. Mast ca. 14 m lang.

Havkappseileren «Five» hadde for øvrig en ganske spartansk, men funksjonell innredning da hun gikk på vannet i 1964.

 

Tekst: Torstein Arisholm/Ole-Jacob Broch