DS Bjørg av Trondhjem

Jakob Tønnessen forteller om norsk skipsfart til Kina i 1890-årene. Norge var en av de største skipsfartsnasjonene på den tiden, men norske redere var sene til å ta i bruk dampskip. Da norsk skipsfart fikk et kommersielt gjennombrudd i Øst-Asia i 1894-95 spilte dampskipene en stor rolle i å skape markeder og nye nisjer. Tønnessen har funnet nye kilder for å samle data om denne virksomheten, og viser hvordan norsk skipsfart beholdt og styrket sin posisjon i Øst-Asia på denne tiden.

Foredraget begynner kl 15, 13 juli. Sted: Risør Kystkultursenter, Moensvn 38, 4950 Risør.