Båtbyggeriene på Moen hadde en forkjærlighet for to-taktsmotorer fra Wickmann på Rubbestadneset på Bømlo. Den gang kom motoren i deler og ble montert i båten av fabrikkens egen montør. To av disse montørene fra Wickmannsfabrikken var hyppige gjester på Moen på slutten av 1920-tallet og de forelsket seg i hver sin Moensjente. De unge mennene fra Hordaland var Rasmus Nordbø og Ola Sortland. Ola giftet seg med Sigrid Moen, søster til Emanuel og Petter Moen som drev Nilsen og Brødrene Moens båtbyggeri og på begynnelsen av 1930-tallet fikk han satt opp ei smie som betjente alle båtbyggeriene på Moen. Ola Sortland døde ung og etterlot seg fire barn under konfirmasjonsalder da han døde i Sagkleiva på vei til bussen. En av døtrene var Helene (født 1929) som senere skulle gifte seg med den danske skipstømreren Verner Hansen som startet eget båtbyggeri på Moen fra 1964 i det gamle båthuset til Tor Sauvik. Verner Hansen kjøpte også båtbyggeriet til Em. Moen & Sønn og drev det fram til 2000

RESTAURERING AV SMIA

Råteproblemer i panelet.
Ny panel overflatebehandlet med jernvitrol og kjønnrøk.
Taktroa rundt pipa hadde betydelige råteproblemer på grunn av lekkasje.
Original esse fra begynnelsen av 1930-tallet
Blåsebelgen.
Original dreiebenk.
Restaurert ovn fra Havstad.
Blåsebelgen tatt ned for restaurering.