Da er vi hjemme igjen etterfiskeri_6 en flott nettverkssamling i Bergen. De tre nasjonale maritime museumsnettverkene hadde samling i Bergen for å dikutere nettverksprosjektet om Farleia, formidlingsplattformen www.kystreise.no og oppdatere hverandre på hva vi jobber med. En stor takk til Norges Fiskerimuseum og Sjøfartsmuseet i Bergen for godt vertskap. I august er Risør Kystkultursenter vertskap sammen med AAMA for museumsnettverket for Fiskeri og kystkultur, det gleder vi oss til.