Stavanger_i_Kristiansund_1911x1000 Risør Kystkultursenter får en ny attraksjon i RS 14 Stavanger. Det er nåklart at reningsskøyta som har vært i familien Jul Nielsens eie siden 1939 kommer «hjem» til Risør der den blir tatt vare på av Jeppe og Risør Kystkultursenter. På sin hjemmeside skriver Jeppe;

Etter planen nå slepes STAVANGER på en lekter til Risør Kystkultursenter ganske snart og settes på brygga på Moen.

Siden landsettingen på Bygdøy i 2011 har STAVANGER blitt tatt godt vare på av Sjøfartsmuseet under en skikkelig presenning og er nå ferdig med den tørkeprosess som en landsatt båt må igjennom. Under tørkeprosessen krymper og sprekker bordene, særlig de under vann, så det ser ikke fint ut nå. Hun trenger derfor sårt en oppussing.

Oppussingen håper vi skal være ferdig til 11 juni da 100-årsjubileet til båtbua til Emmanuel Moen skal markeres. STAVANGER skal da stå på brygga med baugen vendt mot sjøen. Senere på sommeren blir båten løftet inn i båtbua.

Dette blir en flott løsning for bevaringen av STAVANGER som et av de viktigste referanseeksemplarer av redningsskøytene og håndverket fra den tiden.

Risør Kystkultursenter ønsker RS 14 Stavanger velkommen til Moen.

For mer informasjon om RS Stavangers historie anbefaler vi et besøk på jeppes hjemmeside http://www.jul-nielsen.no/ . Bildet er lånt fra denne siden og viser redningsskøyta i Kristiansund i 1911, skøyta ble bygget i 1901.