Bygningsrestaureringen er nå ferdig. Vi går nå i gang med å restaurere motoren og få drivverket i orden.

Planen er å ha en operativ smie innen sommerferien 2021.

En sentral og viktig formidlingsarena for Risør Kystkultursenter, plassert midt i smørøyet

Foto: Hallvard Ellefsen
Ferdig restaurert smie
Foto: Hallvard Ellefsen
Dreiebenk
Foto: Hallvard Ellefsen
Tannhjul til dreiebenk
Foto: Hallvard Ellefsen
Full fyr i restaurert Havstadovn
Foto: Hallvard Ellefsen
Brunvoll 28-45 hk semidieselmotor fra 1947