IMG_8153

Vi nærmer oss slutten på arkivet etter Gregersens båtbyggeri på Moen. Vi har samlet, ordnet og digitalisert bedriftens historie fra 1906 til nedleggelsen i 2007. Arkivet blir pakket om og oppbevart i brannsikre arkivskap. Her er Halvard Ellefsen i gang med å digitalisere fotosamlingen etter båtbyggeriet. Nå er vi snart klare for å starte arbeidet med tegningsarkivet.